Doelgroep

Bij Stichting Ons Buitenhuis wonen jong volwassenen die behoefte hebben aan langdurige begeleiding om hun leven vorm te geven. De doelgroep omvat enerzijds bewoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met een Intelligentie Quotiënt (IQ) vanaf 50. Dat wil zeggen dat het denkvermogen vergelijkbaar is met jongeren vanaf 6 jaar. Anderzijds wonen er bewoners met een gemiddelde intelligentie (IQ van 100), met bijkomende problematiek

Bij mensen met een LVB ligt het niveau van de emotionele ontwikkeling veelal lager dan je op basis van het IQ zou verwachten. Bij Stichting Ons Buitenhuis ligt het emotionele ontwikkelingsniveau van de bewoners ongeveer tussen de 6 en 18 jaar. De zelfredzaamheid in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) van de bewoners is groot. Zij wonen zelfstandig, er is altijd begeleiding aanwezig die hen kan ondersteunen. Hierdoor is er te spreken op begeleiding op aanvraag en begeleiding op afstand. 

Op het gebied van sociale interactie houden de medebewoners contact met elkaar. Aangezien er begeleid zelfstandig gewoond wordt, wordt ook gestreefd naar het vormgeven van een eigen leven naast het leven met medebewoners. Bewoners moeten in staat zijn hulp te vragen wanneer zij vastlopen.

De instroomleeftijd is tussen de 18 en 30 jaar. Stichting Ons Buitenhuis is een stand alone organisatie, waardoor begeleiding op het aspect van agressie, verslaving, zelfverwonding, suïcide of psychoses niet mogelijk is. (om deze reden valt dit binnen onze exclusiecriteria)

24/7 begeleiding

Stichting Ons Buitenhuis heeft een duidelijk visie wat zij voor de bewoners wil. Het moet een veilige plek zijn waar jongvolwassenen, zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en waar zij, ondanks hun beperking, geaccepteerd worden zoals zij zijn. Bovendien moet het mogelijk zijn dat de bewoners met elkaar dingen kunnen ondernemen en kunnen genieten van het leven. Juist dit laatste is zo belangrijk omdat zij vaak aan de zijlijn blijven staan, zowel letterlijk als figuurlijk.

Met deze plannen voor ogen, werd besloten om de zorg niet in te kopen bij zorgverleners, maar om zelf gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan te nemen. Omdat er geen overhead is binnen Stichting Ons Buitenhuis en het Bestuur hun taken onbezoldigd verricht, komt het geld van de PGB’s volledig terecht bij de bewoners en gaat er geen geld verloren aan dure kantoorpanden, adviseurs, leaseauto’s etc. 

Klachten

Wij proberen dit natuurlijk te voorkomen, het kan onverhoopt toch voorkomen dat u een klacht heeft. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de pagina Klachten

pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

Stichting Ons Buitenhuis

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353  | info@huizedebankier.nl

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis. All rights reserved. | Privacybeleid | Webdesign de plantage
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Stichting Ons Buitenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de aangeboden gegevens en informatie.
De aangeboden gegevens en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.