ANBI status

Stichting Ons Buitenhuis is in het bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling  in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

Naam instelling

Stichting Ons Buitenhuis

RSIN of het fiscaal nummer

860384834

Contactgegevens / Adresgegevens

Stichting Ons Buitenhuis, Korte Kruisweg 48 A8, 2676 BS Maasdijk, 0174-404 353 

Doelstelling

Het voorzien in de woonbehoefte voor – en de verzorging van jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. 

Beleidsplan

Het bieden van woonruimte en het leveren van 24/7 zorg voor jongvolwassenen waarbij kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening wordt gewaarborgd door financiering uit het PGB waarbij het uitgangspunt is dat er een (klein) bedrag aan PGB beschikbaar blijft voor de jongvolwassenen. 

Bestuurssamenstelling

· M. Mostert, Voorzitter
· M. Bergeman – Troost, Secretaris
· P.L. Torn, Penningmeester

Beloningsbeleid

Voor de bestuursleden bestaat er geen recht op beloning, voor de personeelsleden in dienst van de stichting en niet behorend tot het bestuur is de beloning conform de cao Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting is gestart met de activiteiten op 1 januari 2020, zij bieden woonruimte en passende zorg aan jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. Na afloop van elk jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld. 

Financiële verantwoording

De stichting is in september 2019 officieel opgericht. Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag opgesteld. Download hier het jaarverslag van 2019: HDB Jaarverslag 2019

pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

Stichting Ons Buitenhuis

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353  | info@huizedebankier.nl

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis. All rights reserved. | Privacybeleid | Webdesign de plantage
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Stichting Ons Buitenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de aangeboden gegevens en informatie.
De aangeboden gegevens en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.